KROUŽEK MLADÝ  RYBÁŘ
ČRS MO PŘELOUČ, MÍSTNÍ SKUPINA LÁZNĚ BOHDANEČ a ZŠ LÁZNĚ BOHDANEČ 

Jsme na facebooku!

Vydřička 2019 výsledky


RYBÁŘSKÝ  KROUŽEK    2019/2020

KROUŽEK bude probíhat po dobu školní výuky v pondělí, v budově školy a u okolních vodních ploch (praktická část)

(předpokládané časy: teorie podzim jaro 13:30-15:00, léto rybolov 14:00 - 16:00 revír Bašta, časy i den jsou předpokládané, předpokládané zahájení 7.říjen 2019)

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU KE STAŽENÍ ....

omluvy volejte 603 441 545
Zrušení výlovu rybníka Buňkov

Zpráva rybářského hospodáře

Vážení občané obce Břehy, města Přelouče, vážení sportovní rybáři a rybářky,

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč oznamuje, že z důvodu vzplanutí nemoci kaprů, nebude v letošním roce probíhat tradiční výlov s možností prodeje ryb na hrázi rybníka Buňkov.

Pracovníci rybářského svazu Přelouč ve druhé polovině měsíce září zjistili drobný úhyn na rybníce Buňkov, který se však s plynoucími dny zvětšoval.

Výsledkem šetření byly pozitivní nálezy na virové onemocnění tzv. KOIHERPESVIRÓZA.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj vydala ČRS, z. s., MO Přelouč Mimořádná veterinární opatření, která jsou z veterinárního zákona striktní. V současné době se přistupuje k vypuštění rybníka a sběru uhynulých kaprů. V termínu 17. října se přistoupí k výlovu rybníka a zajistí se likvidace všech vnímavých druhů ryb a ostatních druhů ryb utracením. Dále se nařizuje ČRS, z. s., MO Přelouč provést následnou účinnou dezinfekci rybníka vápněním nejpozději do 31. 12. 2018. Po provedení dezinfekce se nařizuje ponechat rybník Buňkov nejméně 6 týdnů ladem.

Nicméně touto komplikovanou a politováníhodnou situací se pro naše sportovní rybáře vůbec nic nemění. Zarybnění územních rybářských revírů a revírů místního významu bude zabezpečeno ve stejném množství vysazených ryb jako v letech minulých.

Děkujeme za pochopení.

Za Český rybářský svaz, z. s., místní organizaci v Přelouči

Ing. Karel Němec

Rybářský hospodař ČRS, z. s., MO Přelouč

celý text najdete zde:   https://www.rybariprelouc.cz/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=206&cntnt01returnid=58
 

omluvy volejte 603 441 5451. místo Pazderka Adam

2. místo Rozkošný Jan

3. místo Bečka Jan

nejmenší ryba Horáček Ondřej

největší ryba Šimková Marie

kompletní výsledky ke stažení níže .....  blahopřejeme     ...

revír Komora - Labe 27 A
revír Komora - Labe 27 A

Přeloučský kapřík

byli jsme tam ...

Početná skupinka našich juniorů se účastnila, letošního testu odolnosti a čekání na rybu. Někteří nějakou dokonce chytili :-). Zima, vítr a asi spící ryby - to byly letošní závody. Nicméně zážitky byly a dokonce i nějaké ceny.

Na poprvé dobrý.... blahopřejeme kluci

Výsledky dětských rybářských závodů Přeloučský kapřík 2016


rámcová osnova kroužku

Teoretická část :

Seznámení se s rybářským řádem :
  lovné míry
  doby lovu ryb
  hájení jednotlivých druhů ryb
-způsoby lovu a vybavení na každý druh lovu

Naše ryby :

  rozdělení
popis těla (anatomie)
rozmnožování

Praktická část :

navazování háčků, splávků, sestav a různých montáží
technika a způsob rybolovu, nahazování
způsob zdolávání a podebírání ulovené ryby
správné zacházení s ulovenou rybou (vyjmutí háčku....)
vyplnění úlovkového lístku a sumarizace ulovených rybNástrahy a návnady pro lov, způsoby vnadění, míchání krmných směsí
Rozpoznání rybářských pásem - kde a jakou rybu hledat
Chování rybářů u vody a bezpečnost při lovu ryb
Etika rybáře - práva a povinnosti.

Závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí - praktické a teoretické.

V praktické části prokáží svojí dovednost
Teoretická část se skládá z ústní a písemné zkoušky.